Open sollicitatie

  • Veilingweg 14, 2651 BE Berkel en Rodenrijs, Nederland
  • Voltijds

Beschrijving van het bedrijf

Koppert Biological Systems wil de gezondheid van mens en aarde verbeteren. In samenwerking met de natuur maken we de landbouw gezonder, veiliger en productiever.

We bieden een geïntegreerd systeem van specialistische teeltkennis en natuurlijke, veilige oplossingen die de gezondheid, weerbaarheid en productiviteit van gewassen verbeteren.


Koppert Biological Systems
Partners with Nature


De kern van de activiteiten van Koppert is het streven om voortdurend natuurlijke principes te ontdekken en te benutten. Het vermogen om deze kennis te vertalen in praktische toepassingen die bijdragen aan het vinden van oplossingen voor heersende problemen, is onze kracht.

De afgelopen jaren heeft de uitgebreide knowhow van micro-organismen, biostimulanten en feromonen Koppert geïnspireerd tot talloze oplossingen die de weerbaarheid van planten zozeer hebben verbeterd dat ziekten vrijwel geen kans meer hebben. Bij Koppert NL werken 500 medewerkers en wereldwijd circa 1700 medewerkers.

Bekijk onze website www.koppert.nl

Functieomschrijving

ONZE MISSIE

Koppert Biological Systems wil de gezondheid van mens en aarde verbeteren.

In samenwerking met de natuur maken we de landbouw gezonder, veiliger en productiever.

We bieden een geïntegreerd systeem van specialistische teeltkennis en natuurlijke, veilige oplossingen die de gezondheid, weerbaarheid en productiviteit van gewassen verbeteren.


Koppert Biological Systems

Partners with Nature.


Onderzoek en ontwikkeling
De kern van de activiteiten van Koppert is het streven om voortdurend natuurlijke principes te ontdekken en te benutten. Het vermogen om deze kennis te vertalen in praktische toepassingen die bijdragen aan het vinden van oplossingen voor heersende problemen, is onze kracht.

De afgelopen jaren heeft de uitgebreide knowhow van micro-organismen, biostimulanten en feromonen Koppert geïnspireerd tot talloze oplossingen die de weerbaarheid van planten zozeer hebben verbeterd dat ziekten vrijwel geen kans meer hebben.

Het komt regelmatig voor dat research en ontwikkelingen van Koppert een bron van biologische oplossingen vormen, die vervolgens wereldwijd worden ingevoerd. Dankzij de vasthoudendheid van het bedrijf kan inmiddels een verscheidenheid aan specifieke mijten worden geïntroduceerd die een groot aantal plagen bestrijden. Vergelijkbare baanbrekende ontdekkingen op het gebied van bestuivingsoplossingen vormen nu de basis voor enorme productie-efficiency en kwaliteitsverbetering bij vele gewassen.

Wereldwijde productie en distributie van oplossingen Oplossingen zijn alleen toepasbaar en nuttig als ze effectief gereproduceerd en gedistribueerd kunnen worden. De afgelopen jaren hebben Koppert en haar partners deze punten weten te perfectioneren. Koppert heeft een holistische benadering van planten en ontwikkelt oplossingen voor alle relevante elementen.

Onze belangrijkste disciplines:

Weerbaar telen met NatuGro
Bestrijding

Natuurlijke bestuiving
Toepassingen
Zaadbehandeling


Knowhow en kennisoverdracht
Hoewel Koppert in de eerste plaats bekend is om haar producten, is het in wezen een kennisbedrijf. Met onze sterke R&D-basis zijn we van mening dat kennisoverdracht en het opleiden van personeel een belangrijke stap is op weg naar duurzame land- en tuinbouw.

Meer dan 300 professionele adviseurs zorgen ervoor dat dealers en telers dagelijks ondersteund worden bij het omgaan met uitdagingen. Naast bedrijfsadviezen besteden ze veel tijd en energie aan het overdragen van hun fundamentele kennis met betrekking tot de natuur en haar oplossingen. Koppert biedt allerlei cursussen aan en werkt nauw samen met universiteiten over de hele wereld om kennis beschikbaar te maken voor een bredere doelgroep.

We zijn ervan overtuigd dat kennis een belangrijke sleutel tot succes is.

Video's om te bekijken